Hitachi日立
兩匹淨冷變頻掛牆分體式冷氣機
RASX18CCK

100% 全新行貨 , 香港代理保養

 

**價錢更新日期26/01/2022

**價錢如有更改以落單當天價錢為準

冷氣能量 : 5.3千瓦,18,083BTU/h
內 780 (闊) x 280 (高) x 218 (深) 毫米 
外 750 (闊) x 548 (高) x 288 (深) 毫米
1級能源標籤


完全直流變頻技術
Eco節能模式
快凍功能
水平/垂直自動雙向搖擺送風
超闊送風板 
超平面板 
貫流風扇 
適溫睡眠功能 

型號 室內機/室外機 RASX18CCK內 RACX18CCK外

電源 伏 220 
赫 50 
冷氣能量 千瓦 5.3 (2.0 -5.5) 
英熱單位 18,083 (6,824 - 18,766) 
大卡 4,558 
總輸入 冷 瓦 1,950 (600 - 2,100) 
熱 瓦 - 
總電流量 冷 安培 8.95 
熱 安培 - 
額定效率 冷 % 99 
熱 % - 
慳電率 冷 BTU/hW 9.27 
熱 BTU/hW - 
抽濕力 公升/小時 1.8 
空氣吹送量 立方米/分鐘 12 
機身尺吋 闊 毫米 (吋) 780(30-23/32") 750 (29-17/32")

高 毫米 (吋) 280 (11-1/32") 548 (21-9/16")

深 毫米 (吋) 218 (8-19/32") 288 (11-11/32")

貨運尺吋 闊 毫米 (吋) 820 (32-9/32") 871 (34-9/32")

高 毫米 (吋) 284 (13-7/16") 611 (24-1/16")

深 毫米 (吋) 341 (11-3/16") 377 (14-27/32")

淨重 公斤 (磅) 7.5 (17) 36 (79)

總重 公斤 (磅) 12 (26) 38 (84)

喉管直徑 液流管 毫米 (吋) 6.35 (1/4") 6.35 (1/4")

氣流管 毫米 (吋) 12.70 (1/2") 12.70 (1/2")

保用 年 2 訂購熱線 : 24652118


備註 : 如需安裝可安排師傅先睇位報價,睇位費$100,睇位費可於安裝時在安裝費扣回

< <注意 >>
關於安裝工程及位置,師傅建議之安裝位置只作參考,客戶須事先取得有關方面,如業主、大廈管理處、房屋署等的許可,顧客亦需事先考慮安裝的可能性,否則一切後果均由客戶承擔。

(****睇位後如買淨機,買前請再與自己師傅查詢呎吋是否合適安裝,安裝問題本公司恕不負責****)
 

 

 

 

 

免責聲明 : 本網站所有圖片及資料(包括能源標籤)只供參考,產品圖片及描述與實物或有區別,產品外觀及細節均以實物及代理商提供為準。資料如有更改,恕不另行通知。顧客亦須自行了解產品資料方可購買。本公司網店及實體商店之價格可能會有所不同,敬請顧客事先查詢。
顧客務必查看此免責聲明,如閣下繼續光顧本網站或實體店舖,即代表閣下同意接受這些免責聲明約束。
本公司已盡力確保本網頁資料的準確性,但本公司不作任何明示或保証或擔保本網頁的資料均準確無誤,本公司不會對任何錯誤承擔責任。

Hitachi日立 RASX18CCK兩匹淨冷變頻掛牆分體式冷氣機

HK$6,310.00 Regular Price
HK$6,200.00Sale Price
 • 2018年8月1日起 , 環保署將推行「廢電器電子產品強制生產者責任計劃」 , 如消費者欲棄置屬相同類別的舊電器,將會有特別安排詳情請查閱[ 除舊服務條款 ] 

  ***以上價錢如有更改以電話報價為實,
  歡迎致電24652118查詢及報價***

  ****淨機連送貨加$100***
  ****安裝另計****
  **規格及特點如有更改恕不另行通知***