PANASONIC樂聲

CS-YS12UKA匹半變頻淨冷分體

全新行貨 香港代理保養

 

**價錢更新日期22/03/2022

**價錢如有更改以落單當天價錢為準

 

產品特點 :1 1/2匹

(淨冷系列 - 附無線遙控器)11,600 Btu/h

1級能源標籤

高冷凍效益 (COP) : 3.30

「變頻式」操作,有效調節至舒適溫度及節省耗電量

採用R410A環保雪種,保護環境

防銹藍鑽保護層散熱器

24小時雙開關設定時間器

體積(高 x 闊 x 深):290 x 799 x 197毫米

CU-YS12UKA (室外機)體積(高 x 闊 x 深):542 x 780 x 289毫米

此系列為室內機供電

產品規格 :空調機室外機 CU-YS12UKA

無線遙控

●製冷效能Btu/h

室內機:11,600,室外機:3,140-13,600kW

室內機:3.40,室外機:0.92-4.00

冷凍效益W/W 3.30

製冷季節性表現系數CSPF 5.1189

電力資料伏特 V 220

耗電量 A 4.9

電量輸入 kW 室內機:1.03,室外機:0.260-1.25

抽濕作用L/h 2.0Pt/h 4.2

空氣流量 - 室內/高m³/min. 9.9ft³/min. 350

室內機體積(高 x 闊 x 深)毫米

290 x 799 x 197吋 11 7/16" x 31 15/32" x 7 25/32"

室外機體積(高 x 闊 x 深)毫米

542 x 780 x 289吋 21 11/32" x 30 23/32" x 11 13/32"

淨重

室內機 8公斤,18磅室外機 27公斤,60磅

配管管徑液體側 mm / inch ψ6.35 / 1/4"

氣體側 mm / inch ψ12.70 / 1/2"

供電來源

室內機配管長度米 3-20呎 9.8-65.6

家居生活空調機室外機

CU-YS12UKA無線遙控

●製冷效能Btu/h

室內機:11,600,

室外機:3,140-13,600kW

室內機:3.40,室外機:0.92-4.00

冷凍效益W/W 3.30

製冷季節性表現系數CSPF 5.1189

電力資料伏特 V 220

耗電量 A 4.9

電量輸入 kW

室內機:1.03,

室外機:0.260-1.25

抽濕作用L/h

2.0Pt/h 4.2

空氣流量 - 室內/高m³/min.

9.9ft³/min. 350

室內機體積(高 x 闊 x 深)毫米

290 x 799 x 197吋 11

7/16" x 31 15/32" x 7 25/32"

室外機體積(高 x 闊 x 深)毫米

542 x 780 x 289吋 21

11/32" x 30 23/32" x 11 13/32"

淨重室內機 8公斤,18磅

室外機 27公斤,60磅

配管管徑液體側 mm / inch ψ6.35 / 1/4"氣體側 mm / inch ψ12.70 / 1/2"

供電來源 室內機配管長度米 3-20呎 9.8-65.6PanaClub

備註 : 如需安裝可安排師傅先睇位報價,睇位費$100,睇位費可於安裝時在安裝費扣回

< <注意 >>
關於安裝工程及位置,師傅建議之安裝位置只作參考,客戶須事先取得有關方面,如業主、大廈管理處、房屋署等的許可,顧客亦需事先考慮安裝的可能性,否則一切後果均由客戶承擔。

(****睇位後如買淨機,買前請再與自己師傅查詢呎吋是否合適安裝,安裝問題本公司恕不負責****)

 

 

 

 

免責聲明 : 本網站所有圖片及資料(包括能源標籤)只供參考,產品圖片及描述與實物或有區別,產品外觀及細節均以實物及代理商提供為準。資料如有更改,恕不另行通知。顧客亦須自行了解產品資料方可購買。本公司網店及實體商店之價格可能會有所不同,敬請顧客事先查詢。
顧客務必查看此免責聲明,如閣下繼續光顧本網站或實體店舖,即代表閣下同意接受這些免責聲明約束。
本公司已盡力確保本網頁資料的準確性,但本公司不作任何明示或保証或擔保本網頁的資料均準確無誤,本公司不會對任何錯誤承擔責任。

PANASONIC樂聲 CS-YS12UKA匹半變頻淨冷分體